Vores to instruktører Charlotte & Luna

Idræt for børn med autisme og/eller ADHD

Holdet er for 8 – 13-årige drenge og piger. Undervisningen vil til tider blive aldersinddelt, så alle får lige meget ud af aktiviteterne.

Holdet er for børn med autisme eller lignende diagnose. Det er fra 8 år og opefter, skriv eller ring hvis du er i tvivl om dit barn kan deltage. Her bliver der taget højde for barnets handicap, og der er derfor plads til forskellighed.

På holdet er der en meget stor tydelighed, kontinuitet og genkendelighed.

Indholdet vil tage udgangspunkt i det sted deltagerne er, og indholdet kunne fx være boldlege, stafetter, motoriske øvelser, leg og bevægelse til musik. Det handler om at have det sjovt, få sved på panden og få en idé om, hvordan man er sammen med andre i en idrætsforening. Børnene deltager sammen med en voksen.

Holdinformation
Du kan gå til Idræt for børn med autisme på:

Rosenvangsskolen tirsdag
Fra kl. 17-18.00 i gymnastiksal 2
Instruktører: Charlotte Bjerregaard & Luna Hansen

Pris for deltagelse i et år
Indmeldelse i AGF’s Idrætsskole koster 1100 kr. for en hel sæson.

Praktisk info
Hold øje med kalenderen og jeres mail. Er der aflysninger eller andet, får I besked herom over mail. Sæsoner løber fra uge 36 til uge 17. Holdet følger Aarhus Kommunes skoleferier, og der vil altså ikke være træning i ferierne.

Her finder du os

Rosenvangs Alle 49, 8260 VIBY J ‎ ‎